Pnömatik Aspiratör

Toz formundaki maddelerin bir yerden başka bir yere nakledilmesinde taşıyıcı ortamı oluşturmak; havalandırma tesislerinde ise hava kaynağı olarak kullanılır.

Kullanılacağı ortamda ihtiyaç duyulan hava debisi, hava basıncı, taşıma kapasitesi, taşıma mesafesi gibi kriterleri göz önüne alınarak ölçülendirilir.

Yüksek devirlerde çalışabilecek şekilde statik ve dinamik balansı alınmıştır. Direkt akuple motoru sayesinde iletim kayıpları minimize edilerek enerji verimliliği arttırılmıştır.

Model

Motor Gücü

Motor Devri 

Basınç Değeri 

SMPF 37 37 kW  3000 dev/dk  800 mmH2
SMPF 45  45 kW  3000 dev/dk  950 mmH2 
SMPF 55  55 kW  3000 dev/dk  1100 mmH2 
SMPF 75  75 kW  3000 dev/dk  1000 mmH2 
SMPF 90 90 kW  3000 dev/dk  1350 mmH2